Документация
 
Формула винаходу №75992
1. Установка автоматичного пожежогасіння, що містить автоматичний клапан з корпусом та кришкою і, встановленою між ними з утворюванням спонукальної, напірної і дренчерної камер, запірною мембраною з отворами, розподільний трубопровід, теплові датчики і форсунки, яка відрізняється тим, що отвори в мембрані з'єднують напірну і спонукальну камери, при цьому спонукальна камера з'єднана трубопроводами з тепловими датчиками або іншими спонукальними елементами, кожний з яких має прохідний переріз, що в два чи більше разів перевищує сумарний переріз отворів в мембрані.
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що розподільний трубопровід виконано з секціонованими розгалуженнями, при цьому прохідний переріз секцій зменшується пропорційно кількості форсунок встановлених на попередній секції, а переріз перших секцій пропорційний загальній кількості форсунок, встановлених у відповідному розгалуженні.
 
Формула винаходу №85776
1. Гідроредуктор, що містить корпус з соплом, кришку зі зливним клапаном, мембранний привід, затвор з ущільнювачем і відсічним кільцем та з’єднувальний стержень, який відрізняється тим, що сопло встановлено протилежно мембранному приводу, який складається з мембрани та жорсткого центру, з’єднаного стержнем з встановленим на соплі затвором.
2. Гідроредуктор за п.1, який відрізняється тим, що жорсткий центр мембранного приводу містить шайбу, що з’єднується зі стержнем, та одне із кілець змінного зовнішнього діаметра.
Формула винаходу №77773:
Гідроредуктор, що містить корпус з соплом, кришку із зливним клапаном, двомембранний привід з мембранами різної ефективної площі, з’єднувальний стрижень з клапаном та затвор з ущільнювачем, який відрізняється тим, що затвор виконано окремо від приводу, обладнано напрямними та перед ущільнювачем – відсічним кільцем і встановлено в сопло співвісно і в контакті зі стрижнем приводу, при цьому контактну поверхню стрижня виконано сферичною.